INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aplikacja ‘Mapuj Zieloną Infrastrukturę’ powstała na potrzeby zbierania w terenie informacji o lokalizacji obszarów proekologicznych w gminie, tzw. obiektów Zielonej Infrastruktury (ZI).

Aplikacja składa się z 2 głównych elementów:

 1. mapa + funkcje mapy

 2. menu główne

Lista funkcjonalności

Mapa + funkcje mapy:

 1. mapa – nawiguj po mapie, przesuwaj, przybliżaj lub oddalaj wybrany obszar
 2. ustawienia mapy
  1. Kompas – pokaż kompas
  2. Status GPS – pokaż informację o położeniu/dostępności satelitów
  3. Współrzędne – pokaż wspołrzędne punktu na mapie
  4. Podziałka mapy – pokaż skalę w formie podziałki liniowej
  5. Historia GPS – pokaż historię GPS
  6. Pobrane Mapy – pokaż obszary mapy pobrane przez użytkownika
  7. Wyświetlaj POI - wyświetl punkty użytkownika


 3. synchronizacja danych
  1. Załaduj obiekty na serwer – wyślij utworzone przez siebie obiekty ZI do bazy danych
  2. Pobierz obiekty z serwera – pobierz wszystkie obiekty ZI z bazy danych na swoje urządzenie


 4. dodaj obiekt ZI – dodaj nowy obiekt Zielonej Infrastruktury

 5. Wybierz interesującą Cię kategorię oraz obiekt Zielonej Infrastruktury.


  Wrysuj obiekt na mapie – ustaw kursor w wybranym miejscu na mapie a następnie dodaj punkt klikając przycisk +


 6. rejestruj trasę – zarejestruj i zapisz własną trasę/ścieżkę
 7. UWAGA! Aplikacja pyta na starcie czy użytkownik chce rejestrować swoje ślady. W przypadku wyboru odpowiedzi TAK tryb rejestracji trasy zostaje automatycznie aktywowany. W przypadku wyboru odpowiedzi NIE tryb rejestracji trasy pozostaje wyłączony. Jednocześnie, niezależnie od dokonanego wyboru użytkownik może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć rejestrację trasy (przycisk na obrazku poniżej)


 8. opcje nawigacji (np. ustawienia orientacji mapy względem kierunku północy lub kierunku przemieszczania się użytkownika)

Menu główne:

 • Mapy i warstwy - wyświetl/zmień interesujące Cię mapy podkładowe oraz warstwy informacyjne

  1. Mapy podkładowe – wybierz interesującą Cię mapę podkładową (Open Street Mapa, Mapa turystyczna, Ortofotomapa)
  2. Warstwy map – wybierz interesującą Cię warstwę informacyjną (np. Obszary Natura 2000, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Granice gmin, etc.)

 • Moje dane – wyświetl informacje o wszystkich obiektach ZI dodanych przez użytkowników (aby wyświetlić informacje musisz pobrać obiekty z serwera (zobacz: Lista funkcjonalności -> Mapa + funkcje mapy -> synchronizacja danych)

 • Ustawienia – przejdź do zaawansowanych ustawień aplikacji (ustawienia przycisków i grafik, ustawienia tekstów, czcionek i jednostek, Warunki użytkowania aplikacji, etc.)

 • Pomoc – instrukcja użytkowania aplikacji

 • O projekcie – wyświetl podstawowe informacje o projekcie oraz o realizatorze projektu

 • Opinia – Prześlij opinię nt. aplikacji lub skontaktuj się z realizatorem projektu