Polityka Prywatności aplikacji Mapuj Zieloną Infrastrutkurę

Aktualizacja: 10.07.2018

Postanowienia Ogólne

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Nasza organizacja, realizując działania statutowe, pozyskuje i przetwarza dane osobowe, które są przechowywane w dedykowanej bazie danych. W związku z powyższym, pod linkiem https://www.gridw.pl/polityka-prywatnosci przedstawiamy Państwu niezbędne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska (Centrum UNEP/GRID-Warszawa) w ramach realizacji działań statutowych.

Postanowienia przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie polityki prywatności (dalej: Polityka Prywatności), które określa sposób korzystania z aplikacji mobilnej “Mapuj Zieloną Infrastrukturę” poprzez korzystanie z telefonii komórkowej, aplikacji mobilnej oraz korzystania z pozostałych aplikacji i narzędzi związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej “Mapuj Zieloną Infrastrukturę”, a także wszelkich związanych z nimi usług (zwanymi łącznie Usługami).

Użytkownik korzystający z Usług potwierdza, iż zapoznał się z Polityką Prywatności Centrum oraz niniejszym dokumentem oraz że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli takiej zgody nie wyraża, proszony jest wówczas o niekorzystanie z naszych Usług oraz usunięcie z urządzenia aplikacji mobilnej Mapuj Zieloną Infrastrukturę”.

Dane użytkownika aplikacji

Aplikacja uzyskuje informacje, które podajesz, pobierając i rejestrując konto w aplikacji. Rejestracja w aplikacji jest opcjonalna, należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje mogą nie być dostępne bez rejestracji. Rejestracja i logowanie może odbywać się za pośrednictwem Facebook, co oznacza, że Facebook i Usługodawcą wymienią niektóre dane użytkownika, które umożliwiają bezpieczną identyfikację użytkownika.

Kiedy rejestrujesz konto z poziomu aplikacji, dane które podajesz to: adres e-mail oraz opcjonalnie imię i nazwisko.

Usługodawca może skorzystać z podanych przez Ciebie danych, aby od czasu do czasu kontaktować się z Tobą, aby przekazać Ci ważne informacje, wymagane powiadomienia i informacje dotyczące projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”.

Automatycznie zbierane informacje

Aplikacja może automatycznie pobierać określone informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia przenośnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, model urządzenia, używane przeglądarki internetowe oraz informacje o sposobie korzystania z aplikacji.

Ta aplikacja wykorzystuje dokładne informacje o lokalizacji urządzenia mobilnego w celu zapewnienia istotnych części funkcjonalności aplikacji. Aby zrezygnować z tego użycia, usługi lokalizacyjne muszą być wyłączone, gdy aplikacja jest zainstalowana na Twoim urządzeniu.

Informacje o lokalizacji mogą być również przechowywane przez użytkownika podczas procesu mapowania Zielonej Infrastruktury: tworzenia punktów POI, tras, szlaków, ścieżek itp. Korzystając z aplikacji zgadzasz się, że możemy przechowywać te dane na Twoim urządzeniu. Synchronizując te dane z naszymi serwerami, zgadzasz się, że możemy przechowywać te dane na naszych serwerach. Nie udostępniamy tych informacji stronom trzecim, chyba że jednoznacznie przyznajemy na to zgodę użytkownika lub jest to wymagane przez prawo.

Osoby trzecie

Usługodawca może przesyłać zagregowane, zanonimizowane dane do zewnętrznych serwisów w celu ulepszenia Aplikacji i naszych Usług. Możemy jednak ujawniać dane użytkowania aplikacji i automatycznie zbierane informacje:

• zgodnie z wymogami prawa, w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego;
• gdy wierzymy w dobrą wiarę, że ujawnienie jest konieczne, aby chronić nasze prawa, chronić Twoje bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych, badać oszustwa lub odpowiadać na prośby rządu;
• naszym zaufanym dostawcom usług, którzy pracują w naszym imieniu, nie mają niezależnego korzystania z informacji, które im ujawniamy, i zgodzili się przestrzegać zasad określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, z siedzibą w Warszawie, 00-764, ul. Sobieszyńska 8. Z administratorem można kontaktować się za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną pod adresem: iod@gridw.pl.

Uprawnienia Użytkowników w zakresie danych osobowych

Zapewniamy Użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik może usunąć swoje dane, które zgromadził w swoim urządzeniu mobilnym odinstalowując Aplikację. W tym celu użytkownik powinien użyć standardowych procesów deinstalacji, które mogą być dostępne jako część oprogramowania urządzenia mobilnego lub poprzez aplikację sklepu Google Play. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych z naszych Usług poprzez kontakt mailowy na adres: greengo@gridw.pl

Dzieci

Nie używamy aplikacji, aby świadomie pozyskiwać dane od dzieci w wieku do 13 lat. Jeśli rodzic lub opiekun zda sobie sprawę, że jego dziecko dostarczyło nam informacje bez ich zgody, powinien skontaktować się z nami pod adresem greengo@gridw.pl. Będziemy usuwać takie informacjez naszych plików w rozsądnym czasie.

Bezpieczeństwo

Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Jednakże nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za utratę bądź ujawnienie danych lub jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanymi błędami w transmisji czy bezprawnym działaniem osób trzecich.

Zmiana polityki prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika serwisu zobowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach w Polityki Prywatności będziemy informować na stronach naszych usług.

Ciasteczka (Cookies)

Używając naszych Usług zgadzasz się na korzystanie z plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera / urządzenia mobilnego internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Możemy używać Google Analytics do zbierania statystyk dotyczących ilości odwiedzin Użytkowników na naszej stronie internetowej.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii prywatności podczas korzystania z Aplikacji lub masz pytania dotyczące naszych praktyk, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres: greengo@gridw.pl.